LT EN RU
Atgal
Tiesiant dviračių ir pėsčiųjų taką, Biržuose rasti pastatų griuvėsiai

Biržų mieste AB „Panevėžio keliai“ vykdant rangos darbus, rasta reikšmingų archeologinių radinių: XIX-XX a. datuojamų senovinių pastatų liekanų bei įvairių laikotarpių keramikos, monetų. Radiniai aptikti vykdant projektą „Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste prie Širvėnos ežero įrengimas ir pritaikymas turizmui ir poilsiui”.

 Takas drieksis nuo Kęstučio gatvės, Širvėnos ežero pietine pakrante, palei Reformatų ir J. Bielinio gatves, iki J. Basanavičiaus gatvės.   

 AB „Panevėžio keliai“ užsakymu, aptikus radinius, archeologai pagal planą atliko archeologinius tyrimus ir žvalgomuosius tyrimus beveik 2 kilometrų ilgio ruože, kuriame buvo vykdomi dviračių ir pėsčiųjų tako statybos darbai. Žvalgant statybos darbų zoną buvo atlikta stratigrafijos analizė – statybos vietoje esančio kultūrinio sluoksnio susiformavimo laiko bei aplinkybių tyrimas. 120 metrų ilgio darbų ruože iki projektinio gylio atlikti detalieji tyrimai.

 Žvalgymų ir detaliųjų tyrimų metu fiksuota archeologinė situacija suteikė nemažai informacijos apie žmonių veiklą šioje Biržų miesto dalyje. Rastos pastatų pamatų liekanos bei asocijuoti radiniai, datuojami XIX-XX a. Taip pat rasta keletas ankstesnių laikotarpių keramikos šukių bei viena puodynė: šie radiniai datuojami XVII a. Taip pat aptikta įvairių laikotarpių (XVI-XIX a.) monetų.

 Iš įsimintesnių smulkiųjų radinių, objekte dirbę kelininkai minėjo archeologų aptiktus senovinius kaklo papuošalus (pakabukus) bei Žygimanto Augusto laikų monetą. Žygimantas Augustas valdė Lenkijos karalystę 1548-1572 metais bei tuo pat metu (1544-1572 metais) buvo Lietuvos didysis kunigaikštis.

 Archeologiniai tyrimai, vykdyti J. Bielinio gatvės atkarpoje Biržuose, patvirtino istorinių šaltinių duomenis, kad iki Antrojo pasaulio karo toje vietoje stovėjo gyvenamieji namai. Tokią išvadą leidžia daryti, rengiant pagrindą tiesiamam dviračių ir pėsčiųjų takui, rastos pastatų pamatų liekanos, senų rausvų plytų nuolaužos, kurios radimvietėje persimaišiusios su gyvulių kaulų nuolaužomis. Rengiant statybai reikalingą iškasą, aptikta ir seno akmeninio grindinio atkarpa. Radiniai datuojami XIX-XX a.

 Radiniai buvo aptikti 2013 metų liepą, atidengti, ištyrinėti ir užkonservuoti juos vėl užkasant. Kad radiniai būtų apsaugoti, o jų vieta žinoma, buvo padarytos projekto korekcijos. Buvo nuspręsta pakelti tako išilginį profilį ir, vadovaujantis radinius įvertinusių Kultūros paveldo departamento atstovų rekomendacijomis, klojant trinkeles, senųjų pamatų vietas paženklinti kitos spalvos – juodomis – trinkelėmis, kad ateityje, esant lėšų, būtų galima šiuos radinius ištirti plačiau.

 Naujasis dviračių ir pėsčiųjų takas tiesiamas šalia svarbiausių Biržų miesto kultūros paveldo objektų: Biržų pilies (tvirtovės) komplekso, Astravo dvaro sodybos, katalikų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir evangelikų reformatų bažnyčios.

 1932,6 metro ilgio ir 3 metrų pločio tako pusė jau nutiesta, o likusiame 900 metrų ilgio ruože įrengta tako skaldos danga, įrengta apšvietimo linija, sumontuoti šviestuvai, o trinkelės klojamos tik atskirose atkarpose. Šiuo atveju darbus iš dalies sustabdė nauji projekto pakeitimai, susiję su evangelikų reformatų bažnyčios bendruomenės prašymu iš dalies keisti tako vietą. Taip pat papildomai projektuojami paviršinio vandens nuvedimo sistemos elementai, planuojama įrengti papildomas pralaidas.

 Rangos darbus, kurių metu buvo aptikti archeologiniai radiniai, AB “Panevėžio keliai” vykdo vadovaujantis metų pradžioje pasirašyta sutartimi su Biržų rajono savivaldybės administracija. Sutarties kaina siekia 1,350 mln. Lt (su PVM), iš kurių 1,061 mln. Lt sudaro ES Struktūrinių fondų parama. Darbus numatoma baigti 2014 metais.