LT EN RU
Atgal
Svarbus pranešimas bendrovės darbuotojams: darbo tarybos rinkimai!

 

AB „Panevėžio keliai“

DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DARBUOTOJAMS

Dėl darbo tarybos rinkimų datos ir kandidatų į darbo tarybos narius registravimo

2017-12-18

Informuojame, kad AB „Panevėžio keliai“ organizuojami darbo tarybos rinkimai.

Kiekvienas AB „Panevėžio keliai“ darbuotojas, turintis teisę balsuoti darbo tarybos rinkimuose pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 str. 1 d. (t. y. turintis bent 3 nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su AB „Panevėžio keliai“, išskyrus darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis), nuo 2017 m. gruodžio 19 d. 8 val. iki 2018 m. sausio 26 d. 17 val. gali pasiūlyti darbo tarybos rinkimų komisijai po vieną kandidatą į darbo tarybos narius raštu tiesiogiai kreipdamasis į rinkimų komisiją (pirmininkę Vaidą Jėčienę arba kitus komisijos narius - Žanetą Januškaitę, Ingą Vaičionienę, Rasą Kavaliauskienę, Karolį Bimbirį, Modestą Karalevičių) ir būtinai kartu su raštišku kreipimusi pateikdamas raštišką siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą (pagal pridedamą formą).

Siūlymai rinkimų komisijai taip pat gali būti pateikti paštu adresu S.Kerbedžio g. 7, Panevėžys, adresuojant rinkimų komisijos pirmininkei Vaidai Jėčienei arba skenuoti el. paštu adresu info@paneveziokeliai.lt

Atkreipiame dėmesį, jog kandidatais turėtų būti siūlomi tik tie darbuotojai, kurie raštiškai išreiškė sutikimą būti kandidatu ir kurie pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 170 str. 2 d. gali būti renkami darbo tarybos nariais, t. y. sulaukę 18 metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip 6 mėnesius.

Siūlymai, pateikti nesilaikant reikalavimų (nesant rašytinio siūlymo ir kandidato rašytinio sutikimo), gali būti nepriimti. Pateikti siūlymai, atitinkantys reikalavimus (pateikus rašytinį siūlymą ir kandidato rašytinį sutikimą), registruojami, o pateiktus siūlymus nagrinės darbo tarybos rinkimų komisija posėdžio metu, kuris įvyks pasibaigus kandidatų registravimo terminui.

Informuojame, kad remdamiesi iš jūsų gautais dokumentais (rašytiniais pasiūlymais ir siūlomo kandidato sutikimais), sudarysime kandidatų į darbo tarybos narius, sąrašą ir paskelbsime jį viešai iki 2018 m. vasario 1 d. arba ne vėliau kaip likus 14 dienų iki darbo tarybos rinkimų dienos.

Informuojame, kad darbo tarybos rinkimų data – 2018 m. vasario 14 d. nuo 8 val. iki 17 val.

Darbo tarybos rinkimai vyks:

1) AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, Kerbedžio g. 7, Panevėžys (I aukšto administracinės patalpos);

2) AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ Rokiškio filialas (Žemaitės g. 2, Rokiškis);

3) AB „PANEVĖŽIO KELIAI, „Ulonų verslo centras“ (Verkių g. 25C, Vilnius)

Darbo taryba bus renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose.

Prašome visus aktyviai dalyvauti rinkimuose.

Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkė Vaida Jėčienė

Kanditato siūlymas ir sutikimas (parsisiųsti)