LT EN RU
Atgal
Sutarties vykdymas vadovaujantis FIDIC Geltonąja knyga trumpina darbų terminus

Pažangus kelių infrastruktūros projektų įgyvendinimo metodas, kai sutartis vykdoma vadovaujantis  FIDIC Geltonosios knygos reikalavimais, pasiteisina. Vykdant kelio dangos atnaujinimo septyniuose ruožuose, dviejų viadukų ir trijų tiltų rekonstrukcijos projektą magistralėje A2, per pirmąjį pusmetį atlikta 80 procentų visų numatytų darbų. Projektavimo ir rangos darbų apjungimas leidžia surasti optimalius sprendinius užsakovo keliamiems tikslams pasiekti, mažiausiai perpus sutrumpina darbų vykdymo terminus.   

 Projektavimas ir ranga – vienose rankose

 Viena didžiausių Baltijos šalyse kelių ir geležinkelių statybos ir projektavimo bendrovių „Panevėžio keliai“ gerokai anksčiau planuoja baigti beveik dvejus metus turėjusius trukti darbus valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje A2 Vilnius-Panevėžys.

 „Tai – pirmasis šalies kelių sektoriuje projektas, kai tokia didele apimtimi apjungti projektavimo ir rangos darbai. Tai yra, kai techninėse sąlygose užsakovas išdėsto reikalingus techninius sprendinius, o rangovas vykdo tyrinėjimus, randa optimalų sprendimą ir, suderinęs su užsakovu, parengia techninį darbo projektą bei jį įgyvendina“, - sakė AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas.

 Darbai magistralėje vykdomi vadovaujantis Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos patvirtintos FIDIC Geltonosios knygos reikalavimais, apimančiais sutarties vykdymą, kai projektavimo ir rangos darbus atlieka tas pats rangovas. Toks bendradarbiavio principas lemia sudėtingesnį projekto administravimą, reikalauja didžiulių intelektinių resursų ir neabejotinai didina rangovo atsakomybę.

  Projektavimo ir rangos darbų apjungimas ne tik leidžia surasti optimaliausius sprendinius užsakovo keliamiems tikslams pasiekti, bet įgalina tai atlikti per trumpiausią laiką, kas labai svarbu vykdant susisiekimo infrastruktūros projektus.

 Kad darbų vykdymas, vadovaujant FIDIC Geltonąja knyga pasiteisino, parodė jau pirmasis darbų sezonas: per  penkis mėnesius magistralėje rekonstruota kelio danga 6 ruožuose iš dviejų metų projekte numatytų  7 ruožų,  atlikta didžioji dalis tiltų ir viadukų rekonstrukcijos darbų.

 Greičiau, ekonomiškiau, kokybiškiau

 „Tokiu principu teko dirbti pirmą kartą. Jeigu anksčiau metus ar dvejus trukdavo projektavimo darbai, ir rangovas, laimėjęs konkursą ir pasirašęs sutartį, jau turėdavo techninį projektą, kuriuo vadovaujantis tekdavo rengti darbo projektą, tai šio projekto atveju, projektavimas ir ranga vyko lygiagrečiai.  Su projektuotojais ranka rankom dirbame ir šiandien, nes atsiranda įvairių aplinkybų, naujų spręstinų klausimų, kurių, neįžengęs į objektą, nepastebėsi ir nesužinosi“, - savo įspūdžius išsakė „Panevėžio kelių“ projektų vadovas Zenonas Poznanskis.

 „Greičiau, ekonomiškiau, kokybiškiau“, - taip apibūdino nauju metodu vykdomų darbų rezultatus projekto vadovas, kurio komandai teko nenutraukus eismo rekonstruoti kelio dangą 23 kilometro ilgio ruožuose vienoje judriausių šalies magistralių.

 Standartiniu metodu organizuojant kelių sektoriaus projektus, identifikavus tam tikro kelio ruožo ar transporto mazgo atnaujinimo poreikį, skelbiamas konkursas techniniam projektui rengti. Viešųjų pirkimų konkurso procedūros trunka mažiausiai pusmetį.  Techninio projekto rengimas ir jo ekpertizė užtrnka nuo metų iki dviejų metų.

 Tik tada, jeigu yra numatyti finansavimo šaltiniai, skelbiamas konkursas rangovui išrinkti. Viešųjų pirkimų procedūros taip pat gali trukti nuo šešių mėnesių iki metų. Dar pusantrų ar dvejus metus vykdomi rangos darbai. Taip projektas, nuo pirminio jo poreikio iki įgyvendinimo, gali tęstis iki 6 metų. Tokie tempai nėra priimtini nei projeto vykdytojams, nei kelių naudotojams.

 Pasinaudojus FIDIC Geltonosios knygos teikiamomis galimybėmis, projektavimas ir rangos darbai apjungiami, ir projekto įgyvendinimo trukmė sutrumpėja nuo 5-6 metų iki 2 metų. Šis medodas taikytinas vykdant esamo kelio atnaujinimą.

 Visuose etapuose – vienas rangovas

 Magistralėje A2, pagal sutartį, „Panevėžio keliai“ iki 2015 metų vasario turėjo rekonstruoti kelio dangą septyniuose ruožuose, kurių bendras ilgis siekia beveik 26 kilometrus, bei rekonstruoti kelyje esančius tris tiltus ir du viadukus. „Panevėžio keliai“ šiame projekte taip pat atliko poveikio aplinkai vertinimą, kelio statinių tyrimus, topografinius tyrinėjimus, geologinius tyrimus, rengia techninius darbo projektus kiekvienam objektui, atlieka  projekto vykdymo priežiūrą bei rangos darbus. 

 Projektas apima kelio dangos rekonstrukciją, pokonstrukcinio drenažo įrengimą,  paviršinio vandens nuvedimo nuo kelio konstrukcijos sistemos įrengimą, kur reikalinga, atliekami dangos frezavimo, plyšių užtaisymo darbai, įrengiamas įtempius absorbuojančios membranos (SAMI) sluoksnis, pakloti apatinis ir viršutinis asfalto sluoksniai.   

 Kelio danga magistralėje rekonstruojama visu pločiu, įskaitant sustojimo ir kraštines saugos juostas. Dviejuose iš septynių ruožų paklota vadinamoji kompaktinė asfalto danga. Tai yra, asfaltavimo darbai vykdomi naudojant metodą „karštas ant karšto“, kai viršutinis ir apatinis asfalto sluoksniai klojami vienu metu. Tokią technologiją „Panevėžio keliai“ įvaldžiusi vienintelė šalyje.   

 Tikisi baigti gerokai anksčiau

 Projekto vykdymo metu 2013 metais magistralės Vilnius–Panevėžys danga rekonstruota 6 ruožuose: ruože nuo 18,58 iki 25,50 km, ruože nuo 31,00 iki 33,00 km, ruože nuo 33,00 iki 36,00 km, ruože nuo 72,08 iki 76,16 km kairėje kelio pusėje, ir ruožuose nuo 17,00 iki 21,01 km, nuo 65,64 iki 68,78 km dešinėje kelio pusėje. Lygiagrečiai rekonstruoti tame pačiame kelyje esantys tiltas per Musę 34,10 km kairėje kelio pusėje, tiltas per Šventąją 72,84 km kairėje kelio pusėse ir Dukstynos viadukai 74,68 km kairėje kelio pusėse.

 Minėtuose objektuose darbai praktiškai baigti, liko tik apdaila, o tai reiškia, kad jau gruodį automobininkai magistrale galės važiuoti nevaržomi su kelio darbais susijusių apribojimų.

 2014 metais darbai planuojami paskutiniame šio projekto ruože, magistralės dešinėje pusėje, atkarpoje nuo 31,00 iki 33,82 km. Į kitus kalendorinius metus persikelia ir Šventosios upės tilto dėšinėje magistralės pusėje atnaujinimo baigiamieji darbai, bei dešinėje pusėje esančio Dukstynos viaduko rekonstrukcija.

 Tilto ir viaduko rekosntrukcijos darbų zonoje pavasarį eismas bus ribojamas, bet tik neilguose, 200-300 metrų ruožuose.

 Darbai vykdomi vadovaujantis 2013 m. balandžio 25 d. AB „Panevėžio keliai“ pasirašyta sutartimi su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo ministerijos. Projektas – „Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius-Panevėžys-Šiauliai-Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimas. V etapas“. Sutarties kaina su PVM - 73,88 mln. Lt. Sutartyje numatyta darbų pabaiga – 2015 m. vasaris, tačiau rangovai tikisi sutrumpinti šį terminą ir baigti darbus iki 2014 metų rugsėjo.