LT EN RU
Atgal
Pakloti pirmieji geležinkelio bėgiai „Rail Baltica“ atkarpoje Marijampolė-Kazlų Rūda

Praėjusią savaitę AB „Panevėžio keliai“ nutiesė pirmuosius „Rail Baltica“ bėgius geležinkelio atkarpoje Marijampolė-Kazlų Rūda. Per suteiktą 4 parų eismo pertrauką paklota 600 metrų geležinkelio bėgių. Rekonstruota trasos dalimi traukinių eismas atnaujintas jau šeštadienį.  

 “Rail Baltica geležinkelis statomas rekonstruojant esamą vadinamąją rušiškąją geležinkelio vėžę ir greta klojant naująją europinio standarto vėžę. Esamas geležinkelis yra eksploatuojamas, todėl senosios linijos rekonstrukcija galima tik eismo pertraukų metu”, - apie sudėtingą darbų organizavimo prasme projektą pasakojo “Panevėžio kelių” projektų direktorius Audrius Butkūnas.

 Praėjusią savaitę, trečiadienį, ties Kazlų Rūda laikinai sustabdžius traukinių eismą, buvo demontuota senoji geležinkelio linija, pagal projektą įrengta kelio sankasa, apsauginis sankasos sluoksnis, pakloti nauji pabėgiai ir bėgiai traukinių eismui praleisti, demontuota susidėvėjusi ir pastatyta nauja pralaida. Tuo pat metu šiame objekte Kazlų Rūdos apylinkėse visame ruože rengiamos kelio sankasos europinei vėžei, tiesiami privažiavimo keliai.

 AB „Panevėžio keliai“ tiesia dvi „Rail Baltica“ atkarpas. Jau minėta esamo geležinkelio ruožo Marijampolė-Kazlų Rūda rekonstrukcija vykdoma vadovaujantis 2013 m. liepos 18 d. sutartimi su AB „Lietuvos geležinkeliai“.  Sutarties kaina – 200, 51 mln. Lt (su PVM).

 Aštuoniolika mėnesių truksiančių darbų metu bus rekonstruota 25,87 km vadinamosios rusiškosios (1520 mm) vėžės geležinkelio ir naujai paklota 24,15 km europinės (1435 mm) vėžės geležinkelio. Projekto vykdymo metu rekonstruojami du tiltai, 17 pralaidų, 9 pervažos bei trys stotys:  Marijampolės, Vinčų ir Kazlų-Rūdos.

 50 kilometrų naujų ir atnaujinamų geležinkelio linijų statybos metu, įrengiant sankasas, bus panaudota beveik 160 tūkstančių kubinių metrų grunto. Europinės vežės statybai bus panaudota per 100 tūkstančių tonų granito skaldos, rusiškajai vėžei – 106,5 tūkstančio tonų granito skaldos. Geležinkelio vėžėms kloti numatyta panaudoti beveik 88 tūkstančius vienetų gelžbetoninių pabėgių ir beveik 100 tūkstančių tiesinių metrų bėgių.

 Projekto darbų sąrašę – 33 m ilgio atraminės sienutės statyba, 2,33 kilometro ilgio triukšmą slopinančios sienutės statyba. Projekte numatyta pakloti signalizacijos kabelių, kurių bendras ilgis – 51 kilometras, bei 73,7 kilometro ryšių kabelių.

 Lygiagrečiai ”Panevėžio keliai“ vykdo „Rail Baltica“ statybos darbus ruože Mauručiai-Jiesia (geležinkelio ruožo Marijampolė-Kazlų Rūda-Kaunas, geležinkelio linijos Kaišiadorys-Kybartai atkarpa). Darbų kaina – 131,87 mln. Lt (su PVM). Vadovaujantis 2013 m. birželio 26 d. įsugaliojusia sutartimi su „Lietuvos geležinkeliais“, Panevėžio bendrovė per 19 mėnesių rekonstruos 7,643 kilometro senosios rusiškosios vėžės (1520 mm) ir naujai paklos 10,638 kilometro naujo europinės vėžės (1435 mm) kelio.

 Šio projekto vykdymo metu rekonstruojami 4 tiltai, 8 pralaidos, 1 pervaža ir Jiesios geležinkelio stotis su dviem peronais. Sankasoms įrengti bus panaudota per 176 tūkstančius kubinių metrų grunto, europinei vežei įrengti prireiks beveik 33 tūkstančiai tonų granito skaldos, rusiškai vežei – 46 tūkstančių tonų granito skaldos. Kelynams pakloti prireiks bevei 32 tūkstančių vienetų   gelžbetoninių pabėgių bei 36,3 tūkstančio tiesinių metrų bėgių. “Rail Baltica” atkarpoje Mauručiai-Jiesia, dėl sudėtingo vietovės reljefo, reikės įrengti dvi atramines 171,2 m ir 80 m ilgio sienutes, pastatyti 2,305 kilometro triukšmą slopinančių sienučių, kurių bendras plotas –. 8367 kvadratinių metrų.

 AB “Panevėžio keliai” yra viena iš penkių generalinių rangovų, tiesiančių 120 kilomterų ilgio “Rail Baltica” geležinkelį nuo Lenkijos-Lietuvos sienos iki Kauno.