LT EN RU
Atgal
Kelių ekspertas: „Net arkliui aišku, kad per Jonines padauginti nereikėtų.“

Mano gyvenime buvo daug Joninių. Smagių ir nelabai. Linksmų ir liūdnų. Kartą atrodė, kad suradau savo vienintelę meilę, bet jos tą pačią naktį netekau. Tada daviau sau žodį niekada nebetikėti stebuklais. Ir kažkodėl būtent kitais metais, per Jonines, būdamas jaunas berniokėlis, pas draugą kaime patyriau stebuklą. Nenorėdamas pasirodyti silpnas, būdamas tarp tvirtų vyrų, neapskaičiavau savo jėgų ir padauginau. Taip stipriai, kad paryčiais, eidamas neaišku iš kur į neaišku kur, susitikau rūke žmogų iš kitos planetos. Stovėjo jis rūke prie tvoros – didelis, platus, aukštas ir žiūrėjo į mane nejudėdamas. Kaktoje švietė vienintelė viską reginti akis. Kojos sulinko ir aš iš baimės beveik klūpėjau.

Drebančiu balsu, vos vartydamas prikepusį liežuvį, bandžiau išklausti kelio. Pasakojau pusbalsiu visą savo biografiją ir prašiau tik vieno – nepaimti manęs į kitą planetą, o nurodyti kryptį, kur yra mano mama.

Ir iš to, kaip jis tylėjo ir abejojo mano pasakojimu, supratau, kad manęs nepasigailės. Išskraidins. Ir nebematysiu daugiau savo laukų, miškų, mamos. Ir nebaigsiu aš mokslų, ir nebetiesiu aš kelių. Tik skraidysiu sau po kosmosą kaip koks išprotėjęs karkvabalis, paskendęs baisiam liūdesy. Ir ėjau artyn prie to kosminio žmogaus, kad jis pamatytų mano liūdnas akis ir suvoktų, kaip man reikia namo. Ir pamačiau priartėjęs, kad pusę valandos savo biografiją pasakojau rudam arkliui, kuriam kaktoj švietė balta žvaigždė. Jis tylėdamas žiūrėjo į mane ir iš jo akių supratau, kad jam gaila žmogaus, kuris neranda savo kelio.

Kai dar kitais metais susiradau savo meilę (kažkodėl žiemą, nes buvo labai šalta), per Jonines rinkau su ja žolynus. O po to vietinė Joninių ragana iš mano surinktos puokštės būrė mano likimą. Braukdama per pačią ilgiausią puokštės smilgą, pasakė, kad mano gyvenimas bus vienas ilgas kelias. Ir tai pasitvirtino. Kelias yra mano gyvenimas, mano darbas ir mano meilė.

Todėl noriu jums palinkėti gražių Joninių švenčių. Ir svajokit atsakingai. Nes Joninių burtai pildosi. Ir visada suraskit tiesiausią kelią namo. Kur jūsų laukia, kur esate mylimi ir reikalingi.

Kelių ekspertas