LT EN RU
Atgal
AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS DARBUOTOJAMS

Dėl kandidatų į darbo tarybos narius  sąrašo  sudarymo

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“  darbo tarybos rinkimų data –  2018 m.  vasario 14 d. nuo 8 val. iki 17 val.

Atsižvelgiant  į tai, kad pagal  Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 str. 5 d.,  visų kandidatų į darbo tarybos narius sąrašas turi būti sudarytas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki darbo tarybos rinkimų dienos, darbo tarybos rinkimų komisija 2018-01-30 darbo tarybos rinkimų komisijos posėdyje išnagrinėjo darbuotojų pateiktus siūlymus. Įvertinus pasiūlytų kandidatų atitiktį Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytiems reikalavimams, patvirtintas kandidatų į darbo tarybos narius sąrašas, kuris skelbiamas bendrovėje.

Primename, kad pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 str. 1 d. darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent 3 nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ turintys darbuotojai, išskyrus darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis.

 

Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkė Vaida Jėčienė