LT EN RU
Kvalifikacija
Atgal

AB „Panevėžio keliai“ turi teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu.

 Statiniai:

 • negyvenamieji pastatai;
 • susisiekimo komunikacijos;
 • inžineriniai tinklai;
 • kiti statiniai;
 • kultūros paveldo statiniai.

 Statybos darbų sritys:

 • bendrieji statybos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą);
 • vandentiekio ir nuotėkų šalinimo tinklų tiesimas;
 • betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas;
 • statinio vandentiekio ir nuotėkų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;
 • šilumos tiekimo tinklų tiesimas;
 • statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas;
 • šildymo technologinių inžinerinių sistemų įrengimas;
 • elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas (110 kV įtampos);
 • elektros tinklų tiesimas (110 kV įtampos);
 • statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;
 • procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;
 • statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;
 • statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

atestatas naujas

 

Sertifikatai

AB „Panevėžio keliai“ turi įgaliotų institucijų išduotus gamybos kontrolės sistemos sertifikatus, kad bendrovės gaminamų statybos produktų-

-Asfaltbetonio, naudojamo keliams ir kitoms eismo zonoms;
-Mastikos asfalto, naudojamo keliams ir kitoms eismo zonoms.

AC Dukstas   Pakruojis Panevezys   Rokiskis  

 AB „Panevėžio keliai“ turi įgaliotų institucijų išduotus gamybos kontrolės sistemos sertifikatus, kad bendrovės gaminamų statybos produktų-

- Granito skaldos, naudojamos kelių, skridimo aikščių ir kitų eismo zonų bituminiams mišiniams  ir paviršiaus apdorojimo sluoksniui; 
- Smėlio 0/2, granito atsijų 0/2, granito atsijų ir skaldos mišinio 0/5, naudojamų kelių, skridimo aikščių ir kitų eismo zonų bituminiams mišiniams, -

gamybos kontrolės sistema atitinka darniojo standarto LST EN 13043+AC:2004 reikalavimus.

 
Atsijos Sert
 
Skalda Sert

 

AB „Panevėžio keliai“ turi įgaliotos institucijos išduotą gamybos kontrolės sistemos sertifikatą, kad bendrovės gaminamo statybos produkto-

- Smėlio 0/2, naudojamo kelių, skridimo aikščių ir kitų eismo zonų bituminiams mišiniams;

gamybos kontrolės sistema atitinka darniojo standarto LST EN 13043:2003, LST EN 13043:2003/AC:2004 reikalavimus.

 

AB „ Panevėžio keliai“ turi įgaliotos institucijos išduotą vidinės gamybos kontrolės sertifikatą, kad bendrovės gaminamas statybos produktas:

- Kelių mineralinė medžiaga, naudojama kelių, aerodromų ir kitų eismo zonų bituminiams gaminiams.

 

EC gamybos kontrolės sistemos sertifikatai bendrovei suteikia teisę ženklinti CE ženklu, pripažįstamu visoje ES,  gamyklinius betoninius gaminius:

- Tiltų elementus: šlaitų tvirtinimo blokus, atraminius blokus, turėklinius blokus, atitvarų blokus, pakopas, pareinamąsias plokštes, šalitilčio plokštes, skiriamųjų juostų plokštes, naudojamus statant ir rekonstruojant tiltus, viadukus valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose;
- Tiltų elementus: gulekšnius, šlaitų tvirtinimo blokus, atraminius blokus, laiptų sijas, naudojamus statant ir rekonstruojant tiltus, viadukus valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose.

- Tiltų elementus: normalusis betonas, neįtemptas, naudojamas statant ir rekonstruojant tiltus, viadukus valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose.

Sertifikatai liudija, kad produktų gamybos sistema atitinka standarto LST EN 15050:2007 ZA priedo reikalavimus.

 

Tilto elementai sertifikatas Tilto elementai tipiniai sertifikatas

 AB „Panevėžio keliai“ įgaliotos institucijos išduotas atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti produkciją statybos produkcijos sertifikavimo ženklu PSZ-1.

- Šalto asfaltbetonio mišinį 0/11.

 

 AB „Panevėžio keliai“ turi įgaliotų institucijų išduotą EB gamybos kontrolės sistemos sertifikatą, kad bendrovės gaminamas statybos produktas-

- Kelių bitumas 50/70, 70/100 ir 100/150 -

naudojamas kelių, aerodromų bei kitų plotų dangų įrengimui ir priežiūrai, atitinka standarto EN 12591:2009 ZA priedo reikalavimus. Tai suteikia teisę produkciją ženklinti statybinių medžiagų sertifikavimo CE ženklu, pripažįstamu visoje ES.

keliu bitumas

AB „Panevėžio keliai“ turi Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą gamybos  kontrolės sertifikatą, kad bendrovė gali gaminti

- Polimerais modifikuotus bitumus.

 
polimer modif bitumas

AB „Panevėžio keliai“ dukterinė UAB „Dangų emulsija“ turi Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą gamybos kontrolės sertifikatą, kad bendrovė gali gaminti

- Katijonines bitumines emulsijas.

 
katijonines bitumines

AB „Panevėžio keliai“ įgaliotos institucijos išduoti atitikties sertifikatai suteikia teisę ženklinti produkciją statybos produkcijos sertifikavimo ženklu PSZ-1.

-Normalusis betonas ir sunkusis betonas

atitinkantys LST EN 206:2014 (EN 206:2013) ir LST 1974:2012 reikalavimus.

 

 AB „Panevėžio keliai“ įgaliotos institucijos išduoti atitikties sertifikatai suteikia teisę ženklinti produkciją statybos produkcijos sertifikavimo ženklu PSZ-1.

 - Gelžbetoniniai vandens pralaidų gaminiai: įstrižieji antgaliai, portaliniai blokai, sparniniai blokai, pamatų blokai – atitinka privalomuosius LST EN 13369:2004, LST EN 13369:2004/A1:2006, LST EN 13369:2004/AC:2008 reikalavimus, bei darbo brėžinius ST 8871063.01:2002.

 

AB „Panevėžio keliai“ turi įgaliotos institucijos išduotą gamybos kontrolės sistemos sertifikatą, kad bendrovės gaminamo statybos produkto –

-  Gelžbetoniai tiltų elementai, naudojami automobilių, geležinkelio ir pėsčiųjų tiltuose, -

atitinka standarto LST EN 15050:2007+A1:2012 ZA priede keliamus reikalavimus.

 


AB „Panevėžio keliai“ turi įgaliotos institucijos išduotą gamybos kontrolės sistemos sertifikatą, kad bendrovės gaminamo statybos produkto –

Gelžbetoniai laiptų elementai, naudojami tiltams ir kitiems transporto statiniams, -

atitinka standarto LST EN 14843:2007 ZA priede keliamus reikalavimus.

 

 

AB „Panevėžio keliai“ turi įgaliotos institucijos išduotą gamybos kontrolės sistemos sertifikatą, kad bendrovės gaminami statybos produktai-

- Stambieji betono užpildai, granito skalda 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, skirti naudoti pastatų, kitų inžinerinių statinių betono, kuriam nekeliami specialūs reikalavimai, gamybai –

atitinka standarto LST EN 12620:2003+A1:21008 ZA priede keliamus reikalavimus.

 

AB „Panevėžio keliai“ turi įgaliotų institucijų išduotą EB gamybos kontrolės sistemos sertifikatą, kad bendrovės gaminamas statybos produktas-

- Paviršiaus apdaras -

naudojamas kelių ir kitų eismo zonų apsauginiam paviršiaus sluoksniui įrengti, atitinka standarto
EN 12271:2006 ZA priedo reikalavimus. Tai suteikia teisę produkciją ženklinti statybinių medžiagų sertifikavimo CE ženklu, pripažįstamu visoje ES.

 pavirsiaus apdaras

AB „Panevėžio keliai“ turi įgaliotos institucijos išduotą  EB gamybos kontrolės sistemos sertifikatą, kad bendrovės gaminami statybos produktai-

- Minkštasis asfaltas-

naudojamas kelių ir kitų eismo zonų apsauginiam paviršiaus sluoksniui įrengti, atitinka standarto EN 13108-3:2006, EN 13108-3:2006/AC:2008 ZA priedo reikalavimus.

GetFile.php (1240×1726)

AB „Panevėžio keliai“ turi įgaliotos institucijos išduotą  EB gamybos kontrolės sistemos sertifikatą, kad bendrovės gaminami statybos produktai-

-Šlamo dangos-

naudojamos kelių ir kitų eismo zonų apsauginiam paviršiaus sluoksniui įrengti, atitinka standarto EN 12273:2008 reikalavimus.

 

 

 

Į viršų