LT EN RU
Išskirtiniai objektai / 2014 m.

Išskirtiniai objektai 2014 m.

Automobilių kelių sektoriaus projektai

2011–2014 metais AB „Panevėžio keliai“ šalies sostinėje su partneriais įgyvendino projektą „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas“, kuris įvardijamas kaip sudėtingiausias pastarojo dešimtmečio kelių sektoriaus projektas Lietuvoje. Statybos darbai buvo išskaidyti į tris etapus, atlikti pagal tris rangos darbų sutartis. Po beveik trejus metus trukusių rangos darbų 7,6 kilometro Kirtimų gatvės dalis tapo keturių–šešių eismo juostų greito eismo gatve, kur eismo srautai atskirti dviejų metrų pločio skiriamąja juosta ir viename lygyje nesikerta. Visos aplinkkelio trasoje esančios sankryžos projekto vykdymo metu rekonstruotos į dviejų lygių sankryžas, pastatytos 2 estakados, 5 viadukai ir tunelis, o kaimyninėms teritorijoms aptarnauti nutiestos dubliuojančios gatvės. Darbų užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo ministerijos. Aplinkkelio trasa sutampa su tarptautinio transporto koridoriaus trasa, todėl tiek kelio dangai, tiek eismo organizavimo priemonėms skirtas ypatingas dėmesys. Lietuvos pramonininkų konfederacija šio objekto darbų kokybę konkurse „Lietuvos metų gaminys 2014“, statybos ir statybos pramonės grupėje, įvertino Aukso medaliu. Vilniaus pietinis apvažiavimas 2014 metais sulaukė ir dar vieno garbingo apdovanojimo. Žurnalo „Transportas“ rengtuose geriausių darbų rinkimuose „Mūsų kelias 2014“ AB „Panevėžio keliai“ drauge su partneriais nutiestam Vilniaus pietiniam apvažiavimui atiteko „Metų kelių objekto“ apdovanojimas.

***

2014 metais baigti projekto „Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimas. V etapas“ darbai. Pagal sutartį su LAKD, AB „Panevėžio keliai“ magistralėje A2 rekonstravo kelio dangą septyniuose ruožuose, kurių bendras ilgis – beveik 26 kilometrai. Kartu rekonstruoti tame pačiame kelyje esantys tiltas per Musę (34,10 km kairėje kelio pusėje), tiltai per Šventąją (72,84 km kairėje ir dešinėje kelio pusėse) ir Dukstynos viadukai (74,68 km kairėje ir dešinėje kelio pusėse). Tai pirmasis šalies kelių sektoriuje projektas, kai tokia didele apimtimi buvo sutelkti projektavimo ir rangos darbai. Darbai atlikti vadovaujantis FIDIC geltonosios knygos reikalavimais.

***

2014 metų rugpjūtį „Panevėžio keliai“, vadovaujantis sutartimi su LAKD, baigė rekonstruoti valstybinės reikšmės krašto kelio Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys ruožą nuo 0,00 iki 8,75 kilometro. Sutartis apėmė techninio darbo projekto parengimo ir rekonstrukcijos darbus. Rekonstruotas 8,75 kilometro kelio ruožas Rokiškio rajone, tarp Lietuvos ir Latvijos sienos ir Obelių miestelio. Šis projektas buvo išskirtinis, nes pirmą kartą „Panevėžio kelių“ objekte buvo panaudota pažangi įrenginių valdymo sistema, pagrįsta GPS technologija. Vėliau ši technologija pritaikyta kituose bendrovės objektuose: kelyje Kaunas–Zarasai–Daugpilis ir „Rail Baltica“ statybos projekte.

***

„Panevėžio keliai“ 2014 metų rugsėjo 30 dieną Obeliuose (Rokiškio rajonas) baigė dviejų svarbių susisiekimo infrastruktūros projektų darbus. Miestelyje, kurį kertą valstybinės reikšmės keliai, rekonstruotos trys gatvės, tiltas, elektros linijos, ryšių linijos, įrengti šaligatviai, žiedinė sankryža, naujas gatvių apšvietimas, lietaus vandens kanalizacija.

Valstybinės reikšmės krašto kelių Zarasai–Bradesiai–Obeliai ruožo nuo 39,80 iki 40,95 kilometro ir Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys ruožo nuo 8,70 iki 10,40 kilometro rekonstravimas finansuotas LAKD lėšomis. Obeliuose rekonstravus tris pagrindines gatves, miestelio centre esanti šių trijų gatvių sankirta rekonstruota į žiedinę sankryžą. Projekto vykdymo metu taip pat rekonstruotas tiltas per Kriaunos upę, jis pritaikytas sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams kroviniams vežti planuojamai naujos branduolinės elektrinės statybai. Į antrąjį, Rokiškio rajono savivaldybės finansuotą, projektą įėjo šaligatvių įrengimas rekonstruojamose gatvėse, apšvietimo įrengimas, elektros linijų, elektrotechnikos ir ryšių linijų rekonstravimas bei lietaus vandens kanalizacijos įrengimas gatvių zonoje. „Panevėžio keliai“ sutartį su LAKD dėl minėtų darbų pasirašė 2012 metų gruodį. Per mažiau nei dvejus metus atlikta darbų už 13,25 mln. litų. Tuo pačiu metu buvo pasirašyta sutartis ir su Rokiškio rajono savivaldybe. Pagal šią sutartį atlikta darbų už 4,48 mln. litų.

***

„Panevėžio kelių“ bendrovė sėkmingai atliko 2014 metams suplanuotus darbus valstybinės reikšmės kelyje Kaunas–Zarasai–Daugpilis, kur rekonstruojama beveik 19 kilometrų kelio. Darbai vykdyti 16 kilometrų ilgo ruože iki Zarasų miesto ribos. Antrasis ruožas, atnaujinamas to paties projekto metu, yra 2,6 kilometro ilgio, jis prasideda ties Zarasų miesto riba ir tęsiasi iki sienos su Latvija. Darbų ir eismo organizavimo prasme šis objektas buvo vienas sudėtingiausių 2014 metais.

Optimaliai organizavus darbus ir esant palankioms oro sąlygoms, iki 2014 metų pabaigos atlikti visi projekte numatyti darbai atkarpoje nuo Zarasų iki Latvijos sienos. Pagrindiniame 16 kilometrų ilgio kelio ruože, nuo 163,0 iki 179,0 kilometro, besiribojančiame su Zarasų miestu iš kitos pusės, baigti visi numatyti darbai kelio atkarpose, kurių bendras ilgis siekia 12 kilometrų. Į 2015 metus persikėlė tik dešimtadalis viso projekto darbų. Projekto „Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas“, sutartis Nr. 1“ rangos darbai atliekami vadovaujantis 2013 metų gruodžio mėnesio sutartimi su LAKD. Sutarties kaina su PVM – 87,7 mln. litų.

Didžiausi geležinkelių infrastruktūros projektai

Ataskaitiniais metais atlikti pagrindiniai darbai „Rail Baltica“ statybos projekte. 2013 metų birželio mėnesį AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir AB „Panevėžio keliai“ pasirašė dvi rangos darbų sutartis, pagal kurias mūsų bendrovė atkarpose Marijampolė–Kazlų Rūda ir Mauručiai–Jiesia įsipareigojo nutiesti ES standartus atitinkančią 1435 mm pločio vėžę ir rekonstruoti esamą 1520 mm pločio (rusiško standarto) geležinkelio liniją. Dėl darbų sezoniškumo didžioji šių projektų darbų dalis persikėlė į 2014 metus.

Vadovaujantis sutartimi dėl geležinkelio linijos Kazlų Rūda–Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena geležinkelio ruožo Kazlų Rūda–Marijampolė rekonstrukcijos, rekonstruota 25,87 kilometro vadinamosios rusiškosios (1520 mm) vėžės geležinkelio ir naujai paklota 24,15 kilometro europinės (1435 mm) vėžės geležinkelio. Projekto vykdymo metu rekonstruoti du tiltai, 17 pralaidų, 9 pervažos bei trys stotys: Marijampolės, Vinčų ir Kazlų Rūdos.

Antroji europinės vėžės geležinkelio statybos sutartis su AB „Lietuvos geležinkeliai“ apėmė geležinkelio ruožo Marijampolė–Kazlų Rūda–Kaunas atkarpos Mauručiai–Jiesia rekonstrukciją. „Panevėžio kelių“ bendrovė rekonstravo 7,643 kilometro senosios rusiškosios vėžės (1520 mm) ir naujai paklojo 10,638 kilometro naujo europinės vėžės (1435 mm) kelio. Šio projekto vykdymo metu rekonstruoti 4 tiltai, 8 pralaidos, pervaža ir Jiesios geležinkelio stotis su dviem peronais.

***

2014 metais realiai baigti ir Vilniaus aplinkkelio Kyviškės–Valčiūnai antrojo kelio statybos projekto darbai, čia „Panevėžio keliai“ dirbti pradėjo 2012 metų balandį. Geležinkelių infrastruktūros projektas „IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės–Valčiūnai antrojo kelio statyba“ įvardijamas kaip vienas didžiausių šios srities projektų nuo Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo. Projekto darbus atliko įmonių konsorciumas: atsakingasis partneris „Kauno tiltai“, partneriai „Panevėžio keliai“, „Trakcja-Tiltra“, „Belam-Riga“ ir „Mitnija“. Vadovaujantis sutartimi su „Lietuvos geležinkeliais“ vykdomo projekto bendra kaina sutartyje siekia 213,9 mln. litų (be PVM). Projekto metu rekonstruotas Antrojo pasaulinio karo metais avariniam krovinių gabenimui pastatytas geležinkelio kelias, aplenkiantis Vilniaus miestą. Nutiestas naujas 24,5 kilometro ilgio geležinkelio kelias, jo vėžės plotis – 1520 mm. Tuo pačiu metu rekonstruotas ir jau esamas 24,6 kilometro vienkelis geležinkelio ruožas. „Panevėžio keliai“ rekonstravo Kyviškių geležinkelio stotį, pastatė pėsčiųjų viaduką, 7,27 kilometro ruože nutiesė dvikelį geležinkelį tarpstotyje Kyviškės–Valčiūnai. Likusią geležinkelio dalį atnaujino kiti projekto dalyviai.

Kiti susisiekimo infrastruktūros projektai 

2014 metais „Panevėžio keliai“, vadovaujantis dviem sutartimis su LAKD, Panevėžio ir Utenos regionuose vykdė valstybinės reikšmės automobilių kelių asfalto dangų paprastojo remonto – paviršiaus apdaro įrengimo darbus. VĮ „Panevėžio regiono keliai“ prižiūrimuose kelių ruožuose atnaujintos kelių atkarpos, kurių bendras ilgis – 21,787 kilometro. Utenos regione remontuotos  atkarpos, kurių bendras ilgis – 23,815 kilometro.

***

2014 metais Pakruojo mieste AB „Panevėžio keliai“ vykdė keturis susisiekimo infrastruktūros projektus. Tarp jų – valstybinės reikšmės krašto kelio Smilgiai–Pakruojis ruožo nuo 22,53 iki 24,83 kilometro, sutampančio su Statybininkų gatve, rekonstrukcija. Užsakovas – LAKD. Kitą dalį darbų šioje gatvėje finansavo Pakruojo rajono savivaldybės administracija. Darbai Statybininkų gatvėje Pakruojyje atlikti 2,3 kilometro ruože.

Pakruojyje, Statybininkų gatvės zonoje, vykdomas ir trečiasis projektas. LAKD lėšomis finansuojami darbai susiję su pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto Smilgiai–Pakruojis 23,065–23,510 kilometro ruože statyba.

Pakruojo mieste, P. Mašioto gatvėje, gatvės dangai atnaujinti pritaikyta šiuolaikiška „Stiklo kelio“ technologija. Stiklo pluoštu sustiprintas kelio paviršiaus apdaras, įrengtas rekonstruojant 1,6 kilometro ilgio gatvę.

***

2014 metais AB „Panevėžio keliai“ Panevėžio mieste atliko gatvių dangų remonto darbų už daugiau nei 4,5 mln. litų (1,3 mln. eurų). Kainos nurodytos su PVM. Darbai vykdyti Projektuotojų, J. Basanavičiaus, Klaipėdos, S. Dariaus ir S. Girėno, Ramygalos gatvėse. 2014 metų rudenį Panevėžyje baigtas V. Alanto gatvės tęsinio nuo V. Alanto ir J. Tilvyčio gatvių žiedinės sankryžos iki Projektuotojų gatvės statybos projektas (I etapas). Užsakovas – Panevėžio miesto savivaldybės administracija. Projekto vertė – 1,97 mln. litų (570 tūkst. eurų) su PVM.

***

2014 metais „Panevėžio keliai“ intensyviai dirbo Biržų mieste. Pagal sutartis, pasirašytas su Biržų rajono savivaldybės administracija, Panevėžio bendrovė rekonstravo Kalno, Malūno, Atgimimo, Pelkių, Gedimino gatvių atkarpas. Gruodžio mėnesį baigti Kaštonų ir Skratiškių gatvių rekonstravimo darbai. „Panevėžio keliai“ atliko Biržų miesto gatvių su asfaltbetonio danga remonto bei priežiūros darbus, baigti Veterinarijos gatvės atkarpos paprastojo remonto darbai. Rugsėjo mėnesį Biržuose baigti dviračių ir pėsčiųjų tako prie Širvėnos ežero įrengimo ir pritaikymo turizmui bei poilsiui darbai.

***

2014 metais „Panevėžio keliai“ atliko nemažai darbų Panevėžio rajone. Bendrovė parengė techninius darbo projektus bei atliko kelių ir gatvių su žvyro danga kapitalinio remonto darbus Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos seniūnijose. Užsakovas – Panevėžio rajono savivaldybės administracija. Taip pat „Panevėžio keliai“ atliko Paįstrio seniūnijos kelio Paįstrys–Skaistgiriai dalies kapitalinio remonto darbus. Pasvalio rajone bendrovė atliko Parko gatvės rekonstrukcijos darbus Kriklinių miestelyje bei Mindaugo gatvės Pumpėnų miestelyje rekonstrukciją.

***

2014 metais Latvijoje vykdytas tęstinis žvyrkelių rekonstravimo į kietą dangą projektas: kelio Tukums–Auce–Lietuvos siena ruožo Vitini–Lietuvos siena nuo 65,22 iki 68,04 kilometro  rekonstrukcijos darbai. Sutarties kaina litais su PVM – 5,3 milijono. Užsakovas – VAS „Latvijas Valsts celi“. Kaimyninėje šalyje „Panevėžio keliai“ taip pat vykdė keturis paviršiaus apdaro įrengimo projektus, kurių kiekvieno vertė siekė apie 600 tūkstančių litų.

2018 m.
2017 m.
2016 m.
2015 m.
2014 m.
2013 m.
2012 m.
2011 m.
2010 m.
2009 m.
2008 m.
2007 m.
2006 m.
2005 m.
2004 m.
2003 m.
2002 m.
2001 m.
2000 m.
Į viršų