LT EN RU
Investuotojams / Akcijos
Atgal
Įmonių grupės valdymas |  Finansinės ataskaitos |  Akcijos | 

2016 m. gruodžio 31 d. AB „Panevėžio keliai“ įregistruotas įstatinis kapitalas buvo 541 623,72 Eur. Kapitalą sudaro 1 867 668 paprastosios vardinės 0,29 Eur nominalios vertės akcijos.
2016 m. gruodžio 31 d. bendras akcininkų skaičius – 86.

Akcininkų struktūra

2016 m. gruodžio 31 d.:

Remigijus Juodviršis
Gvidas Drobužas 
Ksaveras Balčėtis  
Akcininkų grupė, veikianti  pagal sutartį   
Smulkieji akcininkai

28,47 proc.
25,45 proc.
13,73 proc.
25,11 proc.
7,24 proc.

Valdymo struktūra

Akcininkų susirinkimas
Stebėtojų taryba
Valdyba
Administracija

Į viršų