LT EN RU
Apie bendrovę / Kokybės kontrolė
Atgal
Raida |  Misija, vizija |  Esminiai įvykiai |  Kokybės kontrolė |  Rėmimo politika |  Personalo politika |  Darbuotojų sauga ir sveikata | 
 

Nuo 2010 m kovo 5 d.  įmonėje veikia Integruota kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema.
AB „Panevėžio keliai“ integruotos vadybos sistemos (toliau IVS) politiką suprasti ir įgyvendinti savo darbe privalo kiekvienas bendrovės darbuotojas.
Šią IVS politiką įgyvendinti AB „Panevėžio keliai“ padeda bendrovėje įdiegta ir prižiūrima kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015,  BS OHSAS 18001:2007 /LST 1977:2008  standartų reikalavimus.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

AB „Panevėžio keliai“ kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos  politika - visų tarpusavyje susijusių procesų vadyba, siekiant užtikrinti statomų statinių bei gaminamų statybos produktų kokybę, nuolat gerinant kokybės rodiklius, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos  veiksmingumą. 

Ši politika įgyvendinama:

• Nuolat vykdant užsakovo teisinius bei kitus reikalavimus;
• Nuolat gerinant kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą;
• Tobulinant naudojamas ir diegiant naujas aplinkos taršą mažinančias saugias technologijas;
• Pasirenkant tinkamas medžiagas ir subrangovus;
• Taikant aplinkos taršos, darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos priemones;
• Rūpinantis darbuotojų mokymu ir tobulėjimu, skatinant kiekvieną darbuotoją dalyvauti tobulinant įmonės vadybos sistemą ir suprasti savo veiklos poveikį aplinkai bei žmogui.   

Prie savikontrolės sistemos funkcionalumo prisideda ir akredituota AB „Panevėžio keliai“ tyrimų laboratorija,  atitinkanti LST EN ISO/IEC 17025:2003 reikalavimus. Įmonės laboratorija atlieka kelio sankasos ir pagrindų, bituminių mišinių ir kelio dangų kokybės bandymus. Išvados pripažįstamos visoje Europos Sąjungoje.

Į viršų