LT EN RU
Apie bendrovę / Darbuotojų sauga ir sveikata
Atgal
Raida |  Misija, vizija |  Esminiai įvykiai |  Kokybės kontrolė |  Rėmimo politika |  Personalo politika |  Darbuotojų sauga ir sveikata | 

Įdiegta ES standartus atitinkanti integruota vadybos sistema

Siekiant AB „Panevėžio keliai“ įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, 2009 m. spalio 19 d. generalinio direktoriaus įsakymu techninis direktorius Vilius Gražys buvo paskirtas vadovybės atstovu, atsakingu už darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal LST 1977:2008 (Originalo žymuo BS OHSAS 18001:2007) standarto reikalavimus įgyvendinimą, integravimą ir suderinimą su bendrovėje veikiančia kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 standartų reikalavimus.
Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos įgyvendinimo grupėje dirbo DSS tarnybos vadovas Kęstutis Simonavičius, Rokiškio filialo direktorius Almantas Pupelis ir vyresnioji kokybės vadybos sistemos priežiūros inžinierė Irena Makrickienė.
Naujos sistemos diegimo procese buvo peržiūrėtos ir koreguotos įmonėje veikiančios integruotos vadybos sistemos procedūros, dokumentacija, išleistas naujas Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos vadovas, peržiūrėta ir patvirtinta nauja AB „Panevėžio keliai“ integruotos vadybos sistemos politika.
AB „Panevėžio keliai“ integruotos vadybos sistemos atitiktį standartų reikalavimams įvertino sertifikavimo paslaugas teikianti įstaiga UAB „Bureau Veritas Lit“. Sertifikacinių auditų metu, kurie vyko 2010 m. sausio 28 d. (I etapas) ir vasario 18-19 dienomis (II etapas), UAB „Bureau Veritas Lit“ nustatė, kad AB „Panevėžio keliai“ sveikatos ir saugos darbe vadybos sistema parengta ir įdiegta. AB „Panevėžio keliai“ integruota vadybos sistema tenkina standartų ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 reikalavimus.

 

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

AB „Panevėžio keliai“ kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos  politika - visų tarpusavyje susijusių procesų vadyba, siekiant užtikrinti tiesiamų kelių ir statomų tiltų (viadukų) bei gaminamų produktų kokybę, nuolat gerinant kokybės rodiklius, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos  veiksmingumą. 
Ši politika įgyvendinama:
• Nuolat vykdant užsakovo teisinius bei kitus reikalavimus;
• Nuolat gerinant kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos rezultatyvumą;
• Tobulinant naudojamas ir diegiant naujas aplinkos taršą mažinančias saugias technologijas;
• Pasirenkant tinkamas medžiagas ir subrangovus;
• Taikant taršos, darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos priemones;
• Rūpinantis darbuotojų mokymu ir tobulėjimu;
• Gerinant darbo aplinką, mažinant pavojingus žmogui veiksnius;
• Skatinant kiekvieną darbuotoją dalyvauti įmonės vadybos sistemos tobulinime ir skatinant suprasti savo veiklos poveikį aplinkai bei žmogui.   

 

Į viršų